За нас

Строителна фирма ALPSKY LTD. развива активна дейност от 2005 година и основният предмет на дейност е проектирането и изпълнението на всякакъв вид височинни монтажи. Фирмата извършва цялостно топлоизолиране на сгради, както и на части от тях от скеле и по метода на въжения достъп.

В ALPSKY LTD. работи опитен управленски състав и са ангажирани щателно подбрани висококвалифицирани специалисти-техници и работници с доказан опит в строителния бранш и работата по алпийски способ. Фирмата е член на Асоциацията на работещите по алпийски способ (АРАС).

ALPSKY LTD. разполага с необходимата материална база за спецификата на дейността си – леки автомобили, пикапи, микробуси, камиони; складова база, офис, както и инструментариум за извършване на СМР. Всеки работник е снабден с пълен комплект екипировка за безопасна височинна работа.

С цел пълното задоволяване нуждите на нашите клиенти и затвърждаване името ни на пазара, работим със строителни продукти с максимално високо качество. Прилагаме всички съвременни материали и технологии, утвърдили се в нашата и европейската строителна практика.

За периода 2005-2017 година има завършени над 300 обекта на територията на България.
Фирма ALPSKY LTD. държи на името си и гарантира на своите клиенти най-високо качество на изпълнение!